Avainsana-arkisto: posteri

Miten koostetaan saavutettava hybridiopetus -juliste.

Posteri ITK-päivillä herätti keskustelua ja valaisi hankkeen tuotosten tarpeellisuutta

ITK- eli Interaktiivinen tietotekniikka koulutuksessa -konferenssi järjestettiin jälleen 19.-21.4.2023. Tällä kertaa HOT-hanke oli konferenssissa mukana mm. posterilla sekä HyFlexiin liittyvällä esityksellä.

Piia Keihäs ja Kaisa Honkonen Suomen eOppimiskeskus ry:ltä kävivät esittelemässä Hybridiopetuksen ja -työskentelyn taidot ja tavat -hankkeen posteria. Ihmiset olivat selvästi kiinnostuneita aiheesta ja moni jäikin juttelemaan aiheesta pidemmäksikin aikaa. 

Keskusteluista jäivät erityisesti mieleen, että hybridiopetuksen käsiteelle ei ole yhtä vakiintunutta määritelmää.  Osa opetus- ja koulutusalan ihmisistä kertoivat, että hybridiopetus on jopa kiellettyä heidän työpaikallaan.

Monelle hybridiopetus-sana toi mieleen, että kyseessä on samanaikaisopetus, joka tapahtuu yhtäaikaa verkossa sekä lähinä luokkahuoneessa. Tämä koettiin yleisesti haastavana ja  raskaana toteutusmallina, koska siinä huomio jakautuu moneen eri kanavaan yhtäaikaisesti. Tällainen opetustilanteen ad-hoc-striimaus on kuitenkin eri asia kuin hybridiopetus. 

Hybridiopetus vaatii suunnittelua ja pohdintaa siitä, miten oppiminen ja opittava sisältö menee varmasti jokaiselle perille. Pedagoginen näkökulma on pidettävä koko ajan mukana. Samanaikaisopetuksen lisäksi materiaalien tulisi palvella myös eriaikaista osallistumista.

Keskusteluissa nousi myös esille, että hybridiopetukseen ja siihen liittyvään suunniteluun varatut resurssit ovat yleisesti melko niukat. Usein myös mielletään että hybridiopetus vaatii kalliita luokkahuoneratkaisuja, joissa opetus tapahtuu huipputeknologioita hyödyntäen.

Pienemmälläkin budjetilla on mahdollista toteuttaa hybridiopetusta. Teimme listausta tarvittavista laitteista Tuotokset-sivulle Hybridiopetuksen tekniset valinnat -otsikon alle. Listauksesta löydät perustarvikkeita, joilla saa jo toteutettua hybridiopetusta. Lisäksi hanketyöntekijämme Jukka Lehtoranta on tehnyt esittelyvideon omista tarvikkeistaan.

Hankkessa olemme havainnoineet, että yksi hybridiopetuksen onnistumisen edellytys on oppilaitosten johdon tuki. Johdolla ei välttämättä ole oman työnsä ohella aikaa perehtyä hybridiopetuksen pedagogisiin lähtökohtiin, jotta hybridiopetuksen hyödyt ja siitä saatava kilpailuetu kirkastuisivat. Esimerkiksi MOOTTORI-hankkeessa hybridiopetusta on jo pilotoitu ja johto on onnistuttu vakuuttamaan aiheesta. Voit kuulla lisää MOOTTORI-hankkeesta täältä maaliskuun Teknologiailtapäivän tallenteista.

Oppiminen itsessään kuitenkin tapahtuu vuorovaikutuksessa. HOTissa vuorovaikutuksen kietominen opetukseen on yksi hankkeen kulmakivistä. Mielenkiintoisesti aihe nousi myös koko ITK:n päätöspuheenvuorossa, jossa Olli-Pekka Heinonen pohti aikakauden muutosta. Hänen mukaansa olemme siirtymässä tietoyhteiskunnasta (information society) vuorovaikutuksen yhteiskuntaa (interaction society).

Tekoäly tulee hoitamaan monet sellaiset tehtävät, jotka ovat olleet tietoyhteiskunnassa ihmisen hommia, mutta aika pitkä tovi menee ennen kuin kone pystyisi virheettömästi havainnoimaan ihmisen tavalla sanatonta viestintää. Heinonen nostikin esiin alkuperäiskansojen taidot elää luonnon kanssa sopusoinnussa ja havainnoida ympäristöään.

On paljon sellaista intuitiivistä toimintaa, jota emme pysty selittämään emmekä koneellistamaan – ainakaan vielä. Hybridiys antaa meille yhden mahdollisuuden olla toistemme kanssa vuorovaikutuksessa – omien mahdollisuuksien mukaan.  

Miten koostetaan saavutettava hybridiopetus -juliste.

Hybridit työskentelytavat -juliste

HOT-hankkeen juliste oli esillä vuoden 2022 ITK-konferenssin posteri-osastolla. Konferenssivierailijat pääsivät katsomaan julisteita vapaasti ja tiettyinä kellonaikoina hanketyöntekijöitä oli paikalla vastaamassa kysymyksiin. Konferenssi järjestettiin Hämeenlinnassa 5.-7.10.2022.

Juliste tähän mennessä löydetyistä hybrideistä työtavoista.

Tähän mennessä tehtyjen löydösten mukaan hybridityöskentelyssä tulee ottaa huomioon seuraavia asioita, jotta työyhteisö voisi hyvin:

  • Tekniikka ja ympäristö
  • Synkroninen/asynkroninen, saavutettavuus
  • Suunnittelu ja sopiminen (tavoitteet, roolit ja tulokset)
  • Tiedon avoimuus, kulttuuri, kohtaaminen
  • Tunteet ja luottamus
  • Minäpystyvyys, yhteistyö, oppiminen

Resilienssi, tuki ja luottamus luovat jatkuvan kehän näiden aiheiden ympärille. Resilienssi luo tukea. Tuki taas luo luottamusta, mikä taas luo resilienssiä.