Ohjausryhmän jäsenet

Me olemme mukana tämän hankkeen ohjausryhmässä.

Anni Autere-Kesti, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

Silmälasipäinen, kukkapaitainen nainen.

Olen työskennellyt pitkään verkko-opetuksen parissa eri kouluasteilla ja työelämässä suunnittelijana, opettajana, kouluttajana, materiaalin tuottajana ja asiantuntijana.

Hybridiopetuksen ja hybridityöskentelyn taitojen ja tapojen kehittäminen ja tuominen sujuvasti osaksi oppilaitoksen ja työelämän arkea on osa apulaisrehtorin työnkuvaani. Tuon hankkeen ohjausryhmään mukanani verkkopedagogista näkökulmaa, laatuajattelua ja työelämäprosessien tuntemusta.


Heini Kujala, Ammattiopisto Tavastia

Silmälasipäinen vaaleahiuksinen nainen.

Olen Ammattiopisto Tavastian rehtori. Ammattiopisto Tavastia kuuluu  Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan, jossa on ammatillisen oppilaitoksen lisäksi neljä lukiota ja vapaan sivistystyön oppilaitos. Päätoimipaikkamme on Hämeenlinnassa.

Ammattiopisto Tavastiassa on vuosia tehty ansiokasta työtä mm. opiskelijoiden yksilöllisten polkujen ja digiopetuksen parissa. Haluan edistää HOT-hankkeessa tehtyjen  toimintamallien käyttöönottoa laajemmin Tavastian arjessa.


Marjaana Laine, valtiovarainministeriö

Kuva tietokoneen näytöstä. Näytöllä pysäytyskuva ruskeahiuksisesta naisesta videolla.

Työskentelen neuvottelevana virkamiehenä valtionhallinnon kehittämisosastolla. Punaisena lankana henkilöstöjohtamisen eri osa-alueet valtiolla.

Olen eOppivan “takapiru”. Olin sitä synnyttämässä jokunen vuosi sitten ja tiukasti mukana edelleen. On ollut hienoa seurata taaperon kasvua osaavan eO-tiimin ja virastojen yhteistyönä. Viime aikoina on paljon ruutia kulunut myös digitalisaation edellyttämän osaamisen ympärillä (valtiolla.fi/digiosaaminen).

HOTissa kiinnostaa laajasti hybridiys ja digipedagogiikka, arjessani ne läsnä mm. eOppivan takia. Toivottavasti pystyn tarjoamaan ainakin työelämänäkemystä ja vaatimatonta kokemustietoa.


Sami M. Leppänen, KONE Oyj

Lähikuva vaaleanruskeahiuksisesta miehestä.

Toimin KONE Oyj globaalissa henkilöstöhallinnossa Learning & Development Center of Expertise organisaatiossa Learner Experience Innovation Managerina.

Tuon hankkeeseen työelämän ja korporaatioiden näkökulmaa ja jaan näkemyksiä ja osaamista yrityspuolen käytännöistä ja ajatuksista.

Olen tehnyt henkilöstön- ja organisaation kehittämisen hankkeita noin 25 vuoden ajan yrittäen koko ajan pysyä ajan hermolla muutoksen tuulista. Tässä HOT-viitekehyksessä haasteet ja ratkaisut lienevät yhteisiä kaikille toimijoille…


Hanna Niemi-Hugaerts, TIEKE

Tummahiuksinen nainen katsoo sivulle kädessään musta tabletti.

Olen TIEKEn toiminnanjohtaja. TIEKE on pitkän linjan digiosaamisen kehittäjä ja hyödynnämme teknologiaa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Oma taustani on älykaupunkikentässä ja datataloudessa. Yhteiskehittäminen ja ihmislähtöinen teknologiakehitys ovat kulkeneet työelämässä mukana viimeiset kaksikymmentä vuotta mukana opinnoista saakka. HOT-hankkeessa kiinnostaa hybridioppimisen mahdollisuuksien ja käytäntöjen parempi ymmärrys. Sen lisäksi, että autamme koulutusorganisaatioita kehittämään digiosaamista, kehitämme itse erityisesti pk-yritysten osaamista ja siinä hybridimallille on suuri kysyntä, joten opit päätyvät meillä suoraan käyttöön.


Jukka Pulkkinen, HAMK

Silmälasipäinen, vaaleatukkainen mies.

Työskentelen Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart tutkimusyksikön johtajana. Meidän teemana on soveltaa digitaalisia teknologioita erilaisiin käyttötarkoituksiin.

HOT-hankkeessa digipedagogiikka yleisesti on yksi meidän fokusalueita sisältäen mm. saavutettavuuden ja esteettömyyden. Lisäksi immersiivisten oppimisympäristöjen soveltaminen taitojen opettamiseen on yksi fokus alueistamme. HOT-hankkeessa tulemme soveltamaan hankkeen menettelyjä HAMKin koulutuksen kehittämisessä .


Tarmo Toikkanen, Suomen eOppimiskeskus ry

Mies seisoo puhumassa. Taustalla kasveja ja fläppitaulu.

Olen oppimisympäristöjen design-tutkija, yrittäjä ja opettajankouluttaja. Olen Suomen eOppimiskeskus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja sekä eOppimisen neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Teknologia tuo aina jäykkyyttä organisaatioiden toimintoihin, joten opetusteknologian (ja sitä ympäröivien toimintatapojen) muotoilussa on tehtävä huolellista työtä. Huoleni on, että hybridiopetuksessa haetaan pandemian varjolla säästöjä, eikä opetuksen pedagogia saatikka opettajien jaksaminen ole riittävän tärkeässä osassa.


Kaisa Honkonen, Suomen eOppimiskeskus ry

Silmälasipäinen nainen on syksyisten puunlehtien lähellä.

Olen Suomen eOppimiskeskus ry:n toiminnanjohtaja ja tässä hankkeessa toimin sisällöllisenä asiantuntijana sekä hallinnollisessa roolissa.

Peruskoordinaatiotyön lisäksi minulle sydämen asiana on oppilaitosyhteistyön ja hankkeen synergian mahdollistaminen ja varmistaminen.

Tiedon jakaminen ja jatkuvan dialogin aukipitäminen varmistavat hankkeen onnistumisen.


Piia Keihäs, Suomen eOppimiskeskus ry

Lähikuva silmälasipäisestä, vaaleahiuksisesta naisesta.

Toimin HOT-hankkeessa koordinaattorina, asiantuntijana ja ohjausryhmässä sihteerinä.
Hankkeessa kiinnostaa erityisesti oppimisen mahdollistaminen erilaisissa tilanteissa ja erilaisille ihmisille.

Ohjaan HOT-hanketta eteenpäin yhdessä muiden SeOpin koordinaattoreiden kanssa lempeän päättäväisellä otteella ja avoimella yhteistyöasenteella.


Niina Kesämaa, Suomen eOppimiskeskus ry

Edessä lyhytkarvainen kissa. Taustalla näkyy lyhythiuksinen, silmälasipäinen nainen osittain.

Toimin asiantuntijana Suomen eOppimiskeskus ry:ssä ja HOT-hankkeessa hoidan monenkirjavia tehtäviä koordinaation puolella. Vastaan mm. hankkeen sisäisestä tiedottamisesta sekä ulkoisesta viestinnästä ja mm. osallistujatietojen raportoinnista rahoittajan suuntaan.

Hankkeen sisällöistä seuraan erityisellä mielenkiinnolla hybridiopetuksen työkalupakin rakentumista.


Juulia Hutri, Hämeen ELY-keskus

Yläpuolella Euroopan unionin sosiaalirahaston logo ja alapuolella Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo.

Olen hanketta rahoittavan viranomaisen edustaja sekä hankkeen käsittelijä.
Olen läsnä ohjausryhmissä asiantuntijajäsenenä

Vastaan mielelläni kysymyksiin ESR-hankkeiden toteutuksesta ja hankehallinnosta.

Minuun voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä: juulia.hutri@ely-keskus.fi